Здраве

На 5 години детето е готово за спорт

26 АПРИЛ 2020

От раждането до 3-4-годишна възраст общуването на децата в най-близкия семеен кръг, приемането и даването обич им е напълно достатъчно, за да се развиват пълноценно и да се чувстват добре.

БОт 4 години у тях се поражда желание за съревнование, за доказване чрез конкуренция. В стремежа да спечелят те дори се опитват да хитруват и да прилагат нерегламентирани методи в игрите.

Между четвъртата и петата година човек очертава своя социален профил. Този извод правят психолози на базата на изследвания, в които участват 71 семейства от Австралия. Той се потвърждава и от учени в Страсбург, провели паралелно проучване.

Специалистите се обединяват около тезата, че ако на тази възраст детето започне да спортува, активните физически занимания ще развият стремежа към победа, качества и умения за постигането на успех не само на терена, а и в житейските битки в бъдеще.

Психолозите отдават голямо значение и на социалното положение на родителите, а също и на възпитателните им методи.

Коментирай новината